NL | EN
 
Home     Downloads     Video's     Contact
 

Welkom op de site Vervreemding
Het spel Vervreemding is een denkbeweging die de wereld als voorstelling als uitgangspunt neemt en het denken in beweging brengt. Alles wat mogelijk kenbaar zou kunnen zijn, heet voorstelling en vormt een symbolische orde, die veroorzaakt wordt door een niet aflatende angst voor alles wat buiten de voorstelling valt. Om deze angst te beteugelen heeft de mens allerlei manieren gevonden om wat buiten de voorstelling valt, overzichtelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is religie.

Religie wordt gekenmerkt door het benoemen van het onbenoembare. Voor de afnemer van een specifieke geloofsovertuiging of dogma gelden regels, die lijken te zijn bedacht door iets wat niets is en wat nooit iets zal kunnen zijn... Liever aanvaarden wij straf en sancties, volgend op een overtreding van deze geboden, dan de kans het hemelse paradijs of de beloning mis te lopen.

Een seculier leven... hoe kan dat?

De overheid dringt steeds meer aan op burgerparticipatie en solidariteit in de sa-menleving waarbij gebruik van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burger wordt verwacht en moet worden ingezet.

Zijn deze kwaliteiten echter toe te passen in een wereld waarin de economie een religieuze status heeft aangenomen en klaarblijkelijk vanuit dit model ons levensgeluk synoniem is geworden voor economische groei en bestedingsgedrag?

Hoe kunnen wij weten wat 'authentiek' en 'eigen' is, wanneer ons alleen deze gereificeerde wereld bekend is?

Schijnbaar is de staatsinrichting die gebaseerd is op het tot uitdrukking brengen van kwaliteiten in geld ( gerelateerd aan de schaarste en de noodzakelijkheid waarmee zij zich door de samenleving heen bewegen), de enige optie om een democratie op te grondvesten.

Hoe kunnen wij er zeker van zijn dat onze specifieke noden verband houden met onze autonomie wanneer ons zelfbeeld wordt geidentificeerd met onze economi-sche kwaliteiten die binnen een bepaalde moraliteit worden gewaardeerd?

Blokkeert deze re-ificatie niet de mogelijkheid om uit te groeien tot een autonoom individu? En wat is de betekenis van religie in dit verhaal?

Is het mogelijk om beide decadente structuren te omzeilen en onze relatie tot de samenleving opnieuw te onderzoeken? Laten wij even kijken naar autonomie. Wat betekent het? Betekent autonomie: vrijheid van meningsuiting en vrijheid van handelen of... betekent autonomie het leven dat boven een dogma uitstijgt?

Als we uitgaan van het laatste geval, is het dan mogelijk om het dogma te ontbin-den en een tweede interpretatie te geven aan de authentieke vorm?

Wanneer de letterlijke betekenis van religie 'verbinding' is, dan zal de ontbinding een splitsing in het religieus en/of ideologisch dogma veroorzaken door de ontkenning van God als entiteit.

Hierdoor ontkennen we de gehele creatie als voorstelling, die niets meer is dan een eerste oorzakelijkheid ontstaan uit niets... Een morele vergissing die is vormgegeven door reificatie en religie uit angst voor het onbekende. Tijd gekoppeld aan chronologie is hier ingezet als middel om een eerste concept (een verbinding van object en subject), voor waar aan te nemen.

Echter... vanwege de ontbinding van het dogma ontstaat de mogelijkheid een her-nieuwde interpretatie te geven aan de fenomenen, zonder dat wij worden gehinderd door het oude concept waarin God onze verantwoordelijkheid afnam. In dit tweede concept ontkent god zichzelf. Het derde concept is alleen subject...